Z jednání poslanecké sněmovny

o povodni v roce 1926

 

 

 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č. 1926.

 

lI. volební období.

2. zasedání.

 

473.

Návrh

poslanců Frant. Geršla, Rud. Bechyně a soudruhů, aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a obyvatelům, postiženým strašnou povodní řeky Moravy a jejích přítoků na severní Moravě, nutná podpora.

Neustálými lijáky a průtrži mračen ve dnech 14., 15. a 16. června t. r. rozvodnila se v horním toku řeka Morava a její přítoky tak, že zaplavila celé kraje. Nejvíce postiženy jsou obce Litovel, Chořelice, Rozvadovice, Lhota u Náklad, Nasobůrky, Streň, Víska, Sobíčov, Mladeč, Moravičany a Mitrovice. Také mnoho obcí v okrese zábřežském. Úroda je v mnohých obcích úplně zničena. V některých obcích v noci 15. t. m. troubeno bylo na poplach a lidé byli nuceni prchati před dravým živlem tak, že nezachránili nic jiného, než holé životy. Není ještě dosud ani úplného přehledu o této strašné katastrofě. Pomoc je nutná.

Proto podepsaní navrhuji:

1. nechť vláda nařídí okamžité vyšetření a zjištění škod způsobených touto povodňovou katastrofou;

2. samosprávným sborům a politickým správám postižených okresů podle břehů řek Moravy a jejích přítoků na severní Moravě buďtež ihned ze státních prostředků poskytnuty zálohy k okamžité pomoci postiženým;

3. nechť vláda sorganisuje vydatnou pomoc postiženým obcím a obyvatelům; do příštího státního rozpočtu budiž zařazena příslušná částka pro ministerstvu veřejných prací na regulaci severního toku řeka Moravy a jejích přítoků.

V Praze dne 17. června 1926.

Geršl, Bechyně,

Stivín, dr. Dérer, Chalupník, Brodecký, A. Chalupa, Prokeš, Karpíšková, V. Beneš, Hampl, Srba, Svoboda, Klein, R. Chalupa, Kříž, Pik. dr. Meissner, Jaša, Brožík, inž. Nečas, Remeš, Tomášek.

Textové pole: Návrat na ROZCESTÍ